Informace o ofsetovém tisku, knihtisku, o vazbě, formátech a rozměrech papírů a obálek. Info o číslování a perforaci z tiskařského hlediska

Perforace

Perforace v polygrafii znamená proděravění papíru, jež následně umožní odtržení dané části. Setkáváme se s tím často, například v kině a divadle, kdy při vstupu kontrolují lístky a trhají jejich perforované části.

Jídelní lístky na základních školách bývají perforované, kde se lístky na celý měsíc vytisknou na jeden papír, a ten obsahuje okolo 30 lístků na oběd, které se trhají dle jednotlivých dnů.

Perforace je velice často spojená s číslováním dokumentu či lístku. Například již zmíněné jídelní lístky, divadelní lístky a podobně mají každý své unikátní číslo a dají se odtrhnout. K číslování můžeme využít knihtisk pokud číslujeme dokument dodatečně, nebo je číslování součástí tiskového stroje, a čísluje se rovnou při tisku dokumentu.